Huyện Vũng Liêm hiện có gần 9.500 ha vườn, trong đó diện tích trồng cam sành trên đất ruộng trên 192 ha. Mô hình này được nông dân trồng tự phát trong vài năm trở lại đây. Việc phát triển trồng cam trên đất ruộng một cách tự phát của nông dân đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch sản xuất ở địa phương hiện hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *