Điểm nổi bật ở xã nông thôn mới Thuận An, thị xã Bình Minh là đời sống người dân có bước phát triển vượt bật. Năm 2018  Thuận An tiếp tục là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong số các xã nông thôn mới.Thu nhập cũng chính là tiêu chí quan trọng, đánh giá thực chất về chất lượng cuộc sống xã nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *