Theo ghi nhận, triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã gây ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hiện các địa phương đang thống kê mức độ thiệt hại, có biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *