Thời điểm này nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Riêng Thị xã Bình Minh, năm nay từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, địa phương được phân bổ gần 500 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản. Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư từ 95% trở lên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị xã đã triển khai nhiều giải pháp tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *