Đến nay từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Thị xã Bình Minh đã được phân bổ trên 450 tỷ đồng để  triển khai, thi công 13 công trình , dự án đầu tư công trong năm 2023. Với mục tiêu đến cuối năm giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn đã được phân bổ, Thị xã Bình Minh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *