Xuất phát điểm bằng không, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, cuối năm 2017 Thị xã Bình Minh đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *