Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, cải lương được xem là một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Để thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu về loại hình nghệ thuật đặc sắc này, gần đây, tại TP.HCM, cải lương đã được đưa vào trường học và bảo tàng trên địa bàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *