Để góp phần cùng Đảng và nhà nước chăm lo cho người nghèo, ngoài việc tập trung hỗ trợ giúp hộ nghèo an cư, từ năm 2013, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long còn ủy thác nguồn Quỹ vì người nghèo sang Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm cho đối tượng hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *