Bên cạnh làm tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, một trong những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Vĩnh Long là làm tốt công tác an sinh xã hội, trợ sức hộ nghèo, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đến năm 2020, hộ nghèo của tỉnh giảm 5.160 hộ, bình quân giảm 1,02%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 1%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *