Đoàn thanh tra quốc phòng Quân khu 9 sẽ tiến hành công bố các Quyết định, kế hoạch tiến hành Thanh tra các nội dung như: Tổ chức quán triệt Nghị Quyết, các mệnh lệnh, chỉ thị về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch; kiểm tra thể lực, điều lệnh đội ngũ đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp; công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, xây dựng cơ bản, quản lý đất quốc phòng; công tác tài chính và hoạt động có thu. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành Thanh tra 20 ngày tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *