9 tháng qua, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tuần tra, kiểm tra 1.095 cuộc. Qua đó, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.488 trường hợp với tổng số tiền trên 3, 1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *