Tại tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long hiện có 11 điểm sạt lở bờ sông trên tuyến sông Long Hồ và tuyến sông Cổ Chiên qua địa phận Thành phố.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *