Những ngày này, thanh niên các địa phương trong tỉnh đang háo hức chuẩn bị tòng quân. Riêng huyện Trà Ôn năm nay được giao chỉ tiêu tuyển chọn 152 thanh niên. Đến thời điểm này huyện đã hoàn thành công tác phát lệnh, trong đó có 84 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *