Tại huyện Tam Bình, đến thời điểm này, 187 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của huyện đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *