Bưởi da xanh là một cây trồng đang mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ, sáng ngày 21/11 diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã bưởi da xanh Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *