Thành Đông là xã đầu tiên của huyện Bình Tân và là xã thứ 2 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2014. Liên tiếp những năm sau đó, không chỉ giữ vững thành tích mà chất lượng nông thôn mới ở Thành Đông cũng được cải thiện qua từng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *