Với mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất, thời gian qua nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển diện tích trồng thanh long. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là do diện tích phát triển nóng , trong khi đầu ra không ổn định , giá cả bấp bênh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *