Sáng nay (7/12), Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm định xét, thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Long họp xét công nhận các xã đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *