Để duy trì hiệu quả bảo vệ cho người dân trước vi rút Sars-CoV-2, đặc biệt là người có nguy cơ cao mắc COVID-19, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *