Cùng với việc đẩy mạnh chăn nuôi, nhiều địa phương như xã Long Mỹ, huyện Mang Thít đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu màu, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Điều này còn giúp địa phương nâng dần tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *