Tại kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long lần này, một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *