Tri ân các bà Mẹ Việt anh hùng, năm nay, Qũy Thiện tâm Tập đoàn VinGroup hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long 93 suất quà tặng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí cho hoạt động này là 465 triệu đồng, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *