Canh tác theo mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM đang rất hiệu quả đối với việc sản xuất lúa tại tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt trong vụ Hè Thu này, ngành Bảo vệ thực vật đã thực hiện nhiều mô hình ở các địa phương. Riêng tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình mô hình vừa mới tổng kết với hiệu quả đạt được rất đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *