Đánh cắp số phận

Nhằm tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng các loại phân bón vô cơ trên thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo Sở công thương các tỉnh, trong đó có Vĩnh Long tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, từng bước lập lại trật tự sản xuất, kinh doanh phân bón.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *