Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện- thị- thành thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, đồng thời tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, thông báo mưa, lũ, triều cường từ các cơ quan chuyên môn, để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *