Đánh cắp số phận

Để đảm bảo tính công bằng trong khám chữa bệnh BHYT, thời gian qua, ngành Bảo hiểm và ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều giải pháp quản lý kinh phí khám chữa bệnh BHYT, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *