Tân Mỹ là một  trong những xã có đông đồng bào Khmer của huyện Trà Ôn. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhà nước với nhiều chính sách cụ thể mà hiện nay đời sống của bà con đồng bào Khmer nơi đây có nhiều khởi sắc.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *