Mặc dù mới được tỉnh điều chỉnh, bố trí vốn từ tháng 6,  thế nhưng nhờ chuẩn bị đầu tư ngay từ đầu năm nên các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Tân Lược huyện Bình Tân vẫn đảm bảo được tiến độ theo kế hoạch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *