Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân xã Tân Lược – huyện Bình Tân luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình GTNT. Mạng lưới GT trong  xã từng bước được bê tông hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *