Mặc dù không được chọn là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới, thế nhưng với quyết tâm của Đảng bộ cũng như nỗ lực của người dân nên Tân Lược, huyện Bình Tân vẫn tạo được sự chuyển biến đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội hướng đến mục tiêu hoàn thành các tiêu chí của chương trình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *