Gần đây, xã Tân Lược là một trong những địa phương làm tốt phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Bình Tân. Riêng năm 2013, xã đã thực hiện hoàn thành thêm 8 tiêu chí, nâng tổng số đến nay xã đã thực hiện đạt 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *