Với  quyết  tâm đưa Tân Lược hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, ngay trong quí I năm nay,  huyện Bình Tân đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được khởi công hồi cuối năm ngoái. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *