Là địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh Vĩnh Long với hơn 15.200 hecta, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Tam Bình luôn nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để tái cơ cấu lại sản xuất nhằm nâng cao giá trị của hạt lúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *