Nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, bên cạnh linh hoạt và bổ sung phương thức đóng, từ năm 2018 nhà nước sẽ hỗ trợ một phần mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *