Nhằm kịp thời động viên tinh thần của sinh viên đang tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh,  Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tình nguyện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *