Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *