Thực hiện đề án phối hợp tuyên truyền vận động thanh niên làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020, sáng nay, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình tư vấn cho các cán bộ Đoàn ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *