Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức thu phí tại khu vực làng hoa và công viên Sa Đéc nhằm tạo nguồn thu tái đầu tư, bảo dưỡng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *