Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa  tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện vị trí việc làm đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *