Ngày 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 12) và các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *