Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *