Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *