Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn giám sát do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng các đoàn giám sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *