Sáng nay, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn về “Các tiêu chuẩn hàng hóa nông sản xuất khẩu” cho hơn 70 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *