Chương trình canh tác thông minh tại ĐBSCL bắt đầu triển khai từ năm 2016, đến nay trải qua 2 giai đoạn và đã thực hiện được 459 mô hình với tổng diện tích trên 247 ha. Thông qua mô hình canh tác này đã góp phần cải tiến kỹ thuật, xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hiệu quả, an toàn sức khỏe và bền vững với môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *