Tại Vĩnh Long hoạt động truyền thông, giáo dục lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ luôn được đẩy mạnh và đã góp phần nâng cao nhận thức của nhiều người về nguồn dinh dưỡng quý giá của sữa mẹ đối với trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *