Trong những năm qua, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở tỉnh Vĩnh Long đã tạo nên dấu ấn trong hoạt động Đoàn các cấp, khẳng định những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ trong đời sống xã hội. Phát huy kết quả đạt được, từ đầu tháng 6 đến nay, với phương châm “Rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững”, tuổi trẻ các đơn vị đã và đang tiếp tục ra sức thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *