Sáng nay, Sở y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *