Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh, sáng nay, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An Loan Trâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *