Sáng nay, Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành,  địa phương  để trao đổi, thống nhất  thực hiện một số hoạt động cụ thể hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước , 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *